HBB | הרטבי, בורנשטיין, בסון ושות' משרד עורכי דין

HBB | הרטבי-בורנשטיין-בסון ושות' משרד עורכי דין

משרדנו הנו משרד ייחודי ומוביל בארץ, המתמחה בתחום המקרקעין על כל היבטיו ונגזרותיו לרבות סוגיות במיסוי מקרקעין.
המשרד מטפל ומייצג לקוחות רבים ומגוונים, החל מגופים פרטיים, דרך חברות, גופים ציבוריים, עירוניים וממשלתיים,
לרבות ייצוג ממשלת ישראל.
התפיסה העסקית-משפטית של המשרד גורסת, כי כדי להעניק ללקוחות את הטיפול הטוב ביותר על המשרד להתמקד בתחום אחד לעומק ולהוות "משרד בוטיק" מתמחה.
משרדנו מאמין בהענקת טיפול אישי וישיר ללקוח על ידי השותפים עצמם ולכל אורך הדרך. לאורך השנים צבר משרדנו מוניטין רב בזכות גישה זו, כמו-גם בזכות המקצועיות והמצוינות אליהם מחויבים כל עובדי המשרד.
תחומי העיסוק עורך דין קיבוצים ומושבים מלונאות פינוי ובינוי תכנון ובניה עסקאות נדל''ן ליטגציית מקרקעין ומסחרית