חדשות ופרסומים
אופציה במקרקעין - אם אפשרו את הפטנט, מדוע עושים הכל לקחת אותו?
גלובס
פסק דין חדש של בית המשפט העליון הדן בהיבטי המיסוי החלים בעסקת אופציה ממחיש את הביורוקרטיה והסחבת בכל הקשור לשוק הנדל"ן בישראל. 
המשך קריאה >
פירוק שיתוף במקרקעין - חלוקה בעין או מכירה פומבית - 13.4.2017
גלובס
סקירה וניתוח פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב שדן בשאלת פירוק שיתוף בקרקע משותפת - האם בדרך של חלוקה בעין או מכירה פומבית? בית המשפט ניתח את האפשרויות והתנאים השונים לביצוע פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין.
המשך קריאה >
כתב שיפוי לועדות התכנון – צריך או לא? - 15.3.2017
גלובס
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון נפסלה פרקטיקת הפקדת כתבי השיפוי שנהגו ועדות תכנון לדרוש, באופן המערים קשיים על קידום הליכי תכנון. במאמרו, מציע עוה"ד דוד בסון לנקוט באחד משני כלים תחיקתיים להתמודדות עם המצב המשפטי החדש שנוצר עקב הפסיקה.
המשך קריאה >
היוון מגרש המגורים במשק עזר - 13.2.2017
גלובס
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1301 מאפשרת היוון משקי עזר, כך שלרשות החוכרים העומדים בתנאיה ניתנת האפשרות לשלם מראש את דמי החכירה השנתיים בתשלום מופחת ואף .לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה
המשך קריאה >
התיקון לחוק המכר יקטין את הסכנה שבמכירה מוקדמת - 6.1.2017
TheMarker
אחת הסיבות העיקריות למחירי הנדל"ן הגבוהים בישראל היא הבירוקרטיה הרבה, הגורמת למורכבות יותר ולעיכוב ניכר  של הליכי התכנון.
המשך קריאה >
תקדים בקביעת השווי בפיצויי פגיעה במקרקעין יתחשבו גם בפיצויי ההפקעה - 3.1.2017
גלובס
מדובר בערעורים מנהליים שהוגשו על החלטת ועדת הערר לעניין פיצויים והיטלי השבחה מחוז חיפה שביטלה חוו"ד שמאי שמונה לשום את סכומי הפיצויים להם זכאים המערערים בעקבות פרשומה של תכנית פוגעת.
המשך קריאה >