פרוייקטים
תל-אביב
פרויקטים של פינוי בינוי
רחוב רקנאטי, רמת אביב, תל-אביב
פרויקט הכולל 96 דירות קיימות ובמסגרתו ייבנו 198 יח"ד. הפרויקט מצוי בשלבים מתקדמים ביותר. התב"ע אושרה והיתר הבניה ניתן.
רחוב לה גווארדיה, תל-אביב
פרויקט הכולל 72 דירות קיימות במסגרתו ייבנו כ-220 יח"ד. הפרויקט מצוי בשלבים מתקדמים ביותר. התב"ע אושרה, והבניה בעיצומה.
רחוב לה גווארדיה, תל-אביב
פרויקט הכולל 172 דירות קיימות במסגרתו ייבנו כ-600 יח"ד. התב"ע אושרה בועדה המקומית ולאחרונה אושרה להפקדה  ע"י הועדה המחוזית.
רחוב לה גווארדיה, תל-אביב
פרויקט הכולל 58 דירות במסגרתו ייבנו כ-180 יח"ד.
רחוב פרי מגדים, תל-אביב
פרויקט הכולל 52 דירות קיימות ובמסגרתו ייבנו כ-150 יח"ד. התב"ע אושרה ע"י הועדה המחוזית.
רחוב קרני-שמעוני, תל-אביב
פרויקט הכולל 168 דירות קיימות במסגרתו ייבנו כ-350 יח"ד. נמצא בהליכי הוצאת היתר.
דרך הטייסים, תל-אביב
פרויקט הכולל 72 דירות קיימות במסגרתו ייבנו כ-200 יח"ד. נמצא בהליכי הוצאת היתר.
המאבק על דרך השלום, תל-אביב
פרויקט הכולל 186 דירות קיימות ובמסגרתו ייבנו כ- 600 יח"ד חדשות. התב"ע אושרה ע"י הועדה המחוזית.
דרך השלום- שיכון צבא קבע, תל-אביב
פרויקט הכולל כ-150 דירות קיימות+ חנויות. נמצא בדיונים עם הוועדה המקומית.
רחוב הבושם, תל-אביב
פרויקט הכולל 128  דירות קיימות ובמסגרתו ייבנו 588 יח"ד חדשות לפחות. נמצא בדיונים עם הוועדה המקומית לאחר שהצוות התכנוני נתן המלצה חיובית.
רחוב יצחק שדה-הפלמ"ח, תל-אביב
פרויקט הכולל 54 דירות קיימות ובמסגרתו ייבנו 184 יח"ד חדשות לפחות. נמצא בדיונים עם הוועדה המקומית לאחר שהצוות התכנוני נתן המלצה חיובית.
פרויקטים של תמ''א 38
רחוב הורודצקי, תל-אביב
 תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 6 יחידות קיימות, והקמת בנין חדש. בשלב של מו"מ על טיוטת ההסכם, לאחר בחירת היזם.
רחוב בני משה, תל-אביב
 תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 14 יחידות קיימות, והקמת בנין חדש.
רחוב ישעיהו, תל אביב
 תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 7 יחידות קיימות, והקמת בנין חדש.
רחוב דיזנגוף, תל-אביב
תמ"א 38 (תוספות בניה) בשילוב תב"ע. הרחבת דירות קיימות + תוספות בניה של דירות חדשות על גג הבנין וכל הכרוך בכך. בשלב מתקדם לקראת החתימה על החוזה.
רחוב קהילת ורשה, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 8 דירות קיימות, והקמת בנין חדש. מתנהלים הליכים בבית משפט כנגד הדייר הסרבן היחידי.
רחוב בודנהיימר, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 43 דירות קיימות, והקמת בנין חדש הכולל למעלה מ- 80 דירות. החוזה הסופי נחתם ע"י למעלה מ- 80% מבעלי הדירות.
רחוב ז'בוטינסקי, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת 2 בניינים בני 17 דירות קיימות, והקמת בנין חדש. בשלב של הצגת התכנון בפני בעלי הדירות לפני החתימה על החוזה.
רחוב דה-האז, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין, בן 13 דירות קיימות, והקמת בנין חדש. נמצאים בשלב לפני החתימה על החוזה.
רחוב זרובבל, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין, בן 12 דירות קיימות, והקמת בנין חדש. בשלב המו"מ לחוזה.
רחוב פיכמן, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת 4 בנינים בני 96 דירות קיימות, והקמת בנינים חדשים. בשלב של התהליך לבחירת יזם.
רחוב עיר שמש, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת 3 בנינים בני 24 דירות קיימות, והקמת בנינים חדשים. בשלב של בחינת התהליך לבחירת יזם.
רחוב דובנוב, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 15 דירות קיימות, והקמת בנין חדש. בשלב של תהליך לבחירת יזם.
רחוב הרברט סמואל, תל-אביב
עיסקה, במסגרתה מוכרים 15 דיירים חלק מזכויותיהם, הבנין הקיים ייהרס, ומקבלים 15 דירות חדשות בתוך מגדל בן עשרות דירות. בשלבי קידום תב"ע.
רחוב דה האז, תל-אביב
תמ"א 38 (תוספות בניה) בשילוב תב"ע. הרחבת דירות קיימות + בניית חניון תת קרקעי + תוספות בניה של דירות חדשות על גג הבנין וכל הכרוך בכך. לקראת הוצאת היתר.
רחוב ויצמן, תל-אביב
תמ"א 38 (הריסה ובניה), להריסת בנין בן 33 יחידות קיימות, והקמת בנין חדש. בשלב של תהליך לבחירת יזם.
עסקאות קומבינציה ומכר
עסקת קומבינציה בתמורות, נווה צדק, תל-אביב
בניית  כ- 220 יח"ד.
עסקאות לניוד זכויות בהתאם לתכנית השימור 2650/ב תל-אביב
מכירת נכסים של אחד מבתי-החולים הגדולים בארץ
מכירת דירות קבלן
עסקה למכירת שדה תעופה
עסקת קומבינציה, ברחוב יד המעביר, תל-אביב
בניית בניין בן 5 דירות.
עסקאות לשכירויות מסחריות ארוכות שנים
עסקאות לשכירות ארוכת שנים להפעלת סניפי רשת חברת גלידות גדולה, ועריכת הסכמי זכיינות
עסקאות לשכירות ארוכת שנים להפעלת חנויות במרכזים מסחריים שונים
עסקאות לרכישת/ מכירת בתי מלון
עסקה לרכישת בית מלון בתל-אביב