יהושע יצחקי
הוסמך כעו"ד בשנת 2005.

הוסמך כנוטריון בשנת 2015.

בשנים 2003-2004 שימש כטרום מתמחה בבית משפט השלום בירושלים.

בשנת 2004 סיים תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר אילן.

בשנים 2004-2005 התמחה במשרד שיבולת ושות'.

בחודש יוני 2005 הצטרף כעו"ד למשרדנו.

תחומי עיסוק
עו"ד יהושע יצחקי מייצג לקוחות פרטיים, חברות וגופים ציבוריים, בסכסוכי נדל"ן שונים, בערכאות שונות ובין היתר בתחומים הבאים:
 
בתביעות זכויות לרבות תביעות זכויות היסטוריות של מושבים וקיבוצים כנגד מינהל מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל; תביעות נגד המינהל שעניינן עמידה על זכויות חוזים היסטוריים בנושאים פרטניים; תביעות שעניינן יחסים בין בעלי זכויות בבית משותף; תביעות הנוגעות לטענה בדבר התיישנות במקרקעין; הליכים משפטיים שונים לעניין שימושים בקרקע, ולרבות שימושים חורגים, התנגדויות, ועררים; הגנת הדייר, הליכים משפטיים שונים בעקבות הפקעות;, ליקויי בניה.

עו"ד יצחקי מטפל באופן שוטף בעררי היטל השבחה ועררים על החלטות בעניין היתרי בניה, לרבות עתירות מנהליות.

הכנת חוות דעת משפטיות בנושאים שונים לרבות חוו"ד בעלי היבטים משפטיים-תכנוניים; ייצוג בעסקאות לרכישת זכויות בדירות ובעסקים, ובין היתר ייצוג חברות קבלניות במסגרת עסקאות מכר דירות קבלן. טיפול ברישום בתים משותפים וטיפול ברישומי זכויות.
> לרשימת עורכי דין